Skip to main content

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Alt text
Cập nhật tình hình nhiễm cúm A(H7N9) ngày 18/3/2014

Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), Cục Y tế dự phòng xin thông báo tình hình cập nhật nhiễm cúm A(H7N9) tới ngày 18/3/2014 như sau: 1/ Nhiễm mới cúm A(H7N9): Ngày 17/3/2014, Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức YTTG thông tin tại Trung Quốc ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9) tại tỉnh Quảng Đông và An Huy. Cả 02 bệnh nhân đều trong tình trạng nặng và chưa rõ có tiền sử phơi nhiễm với gia cầm. Theo Tổ chức Y tế thế giới, cộng dồn từ tháng 3/2013 đến nay: ghi nhận 390 trường hợp nhiễm cúm A(H7N9), 121 trường hợp tử vong. Các ca mắc ghi nhận tại 18 tỉnh/thành phố (Trung Quốc có 15 tỉnh/thành phố, Đài Loan, Hồng Kông và Malaysia). 2/ Theo ghi nhận: - Sau 07 ngày, Bộ Y tế Trung Quốc thông báo WHO chỉ ghi nhận thêm 02 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9). - Như vậy, từ ngày 21/2 tới nay chỉ ghi nhận thêm 03 trường hợp nhiễm mới cúm A(H7N9). Điều này có thể thấy số ca nhiễm mới cúm A(H7N9) có xu hướng giảm đi so với những tháng cuối năm 2013 và tháng 1/2014.

 

Bản đồ thống kê số lượng trường hợp nhiễm theo từng tỉnh tại Trung Quốc tới ngày 18/3/2014

 

Nguồn Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập