Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Giấy mời Dự mở thầu gói thầu số 3: Mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
Số hiệu 74/GM-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 24a64b7b2e8607d6d05611e4620e9bc3Giay_20moi_20mo_20thau_20VTYT_202022.pdf
Mô tả ---