Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

s
Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

oo
QĐ v/v cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 02 năm 2014

QĐ v/v cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đợt 02 năm 2014

Hut thuốc lá có thể gây ung thư phổi
Chăm sóc người bệnh ung thư có dùng thuốc lá

Sử dụng thuốc lá là một trong những

d
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ - 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH.

 Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển 27

z
Công văn 495/BYT-VPB1 về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác y tế năm 2014

Công văn 495/BYT-VPB1 về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác y tế năm 2014

 

 

 

 

 

 

z
Hồ sơ đề nghị công nhận Trạm y tế đạt BTCQGYTX

Trình tự đánh giá, xét công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế thực hiện theo Hướng dẫn cụ thể một số chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 được ban hành kèm t

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập