Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt

Trong 2 ngày 23 và 24/4/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp “Hướng dẫn tập trung nâng cao năng lực phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt năm 2024” cho 30 cán bộ phụ trách chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Toàn cảnh lớp tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt

Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt các nội dung: Đại cương tuyến giáp, bướu cổ đơn thuần, bướu giáp nhân; vai trò của I ốt, phòng bệnh bướu cổ và đần độn bằng muối I ốt; bệnh Basedow, suy tuyến giáp ở người lớn; nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị ung thư tuyến giáp… Cùng đó, các học viên còn được hướng dẫn giám sát muối thường quy tại hộ gia đình;  kỹ năng phỏng vấn; tuyên truyền về phòng chống các rối loạn do thiếu I ốt của tuyến xã; phương pháp chọn học sinh điều tra đánh giá tỷ lệ bướu cổ học sinh từ 8 đến 10 tuổi. 

Qua tập huấn, giúp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho cán bộ làm công tác dinh dưỡng tại tuyến huyện, xã, góp phần phòng ngừa và hạn chế các rối loạn do thiếu I ốt gây ra, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Hiền – TT KSBT