Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Y tế tổ chức tập huấn phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2024

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Sở Y tế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn phân tích, đánh giá và triển khai các giải pháp nâng cao Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI) năm 2024.

Tham gia tập huấn có đại diện Lãnh đạo Sở Y tế và hơn 60 đại biểu là lãnh đạo các phòng thuộc sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức ngành y tê làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2024.

Trong chương trình tập huấn, đại diện đơn vị tư vấn thực hiện Bộ chỉ số DDCI của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phân tích kết quả DDCI của Sở Y tế năm 2023; các lĩnh vực cần cải thiện từ góc nhìn doanh nghiệp; phân tích nguyên nhân một số chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở còn ở mức trung bình và thấp; đồng thời, tư vấn hướng dẫn lập kế hoạch, triển khai các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Y tế trong thời gian tới.

Qua tập huấn đã giúp các đại biểu nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; từ đó, xác định các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phù hợp, đảm bảo thực hiện có hiệu quả để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Đỗ Thị Vui