Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gần 300 đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 04/12/2023, gần 300 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế đã tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại 6 điểm cầu tại: Văn phòng Sở Y tế, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền và Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn.

Đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt tại điểm cầu Sở Y tế Lạng Sơn

Trong 01 ngày tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, đại biểu tham gia các điểm cầu đã được nghe các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi các chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết tuàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, thông qua đó, các chi bộ tiếp tục hướng dẫn các đảng viên, quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

 

Minh Mạnh – TT KSBT   

 

Một số hình ảnh tại các điểm cầu

Điểm cầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền

 

Điểm cầu tại Bệnh viện PHCN tỉnh

 

Điểm cầu tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn

Điểm cầu tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế - Quốc tế

 

Điểm cầu tại Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn


Nguồn:soyt.langson.gov.vn Sao chép liên kết