Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
vận động quyên góp đối với người có công
Nội dung:
Ban mặt trận khối Văn Miếu , hội CCB thành phố Lạng Sơn, vận động quyên góp tiền, đối với người có công có được miễn đóng góp không?
Người gửi: Lộc Văn Quang
Địa chỉ: 22, đường Văn Miếu - Tỉnh Lạng Sơn - Thành phố Lạng Sơn - Phường Chi Lăng
Trả lời:
  • Nội dung câu hỏi không thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Kính đề nghị công dân liên hệ khối phố nơi sinh sống để được giải đáp thắc mắc.

    26/12/2023  |  Sở Y tế đã phản hồi