Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số hiệu 1514/SYT-KHTC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---