Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT
Số hiệu 1479/SYT-NVYD Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---