Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Thư mời quan tâm Gói thầu: “ Thẩm định giá thiết bị y tế”thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn"
Số hiệu 327/SYT-KHTC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---