Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý Inăm 2024
Số hiệu 77/TB-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---