Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đếncấp Giấy phép hành nghề
Số hiệu 02/HD-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---