Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản đề nghị cung cấp báo giá máy scan (lần 2)
Số hiệu 1943/SYT-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---