Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN theo năm ngân sách 2023 của Sở Y tế
Số hiệu 133/TB-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---