Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”(GPP); Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận “Đủ điều kiện kinh doanh dược” đợt 03 năm 2024
Số hiệu 443/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---