Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Thông báo Rút công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Số hiệu 185/TB-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm c3913f653eae7fc70ff3c7a3a7c4f0985._20TB_20rut_20cong_20bo_20co_20so_20_C4_90_C4_90K_20Tiem_20chung.pdf
Mô tả ---