Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hứa Thành Luân)
Số hiệu 275/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/02/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm d62b23d1c9759fcd1c249db94b5159ca275.signed.pdf
Mô tả ---