Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Đỗ Doãn Phương)
Số hiệu 226/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/01/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 3417c687ea824f6b6be8b1d5b812b3b7226.signed.pdf
Mô tả ---