Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hà Thúy Lượng)
Số hiệu 229/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/01/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 05c1ac39a2f899b952a3d2ab97d4f853229.signed.pdf
Mô tả ---