Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Trịnh Nguyệt Hằng)
Số hiệu 364/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/02/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm ae02a4e3c70a326074859b8e25ed9006364.signed.pdf
Mô tả ---