Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giầy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Hứa Minh Hồng)
Số hiệu 274 /QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/02/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 8457421d3199a79db496dded4cd2fa21274.signed.pdf
Mô tả ---