Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Chu Văn Đường)
Số hiệu 363/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/02/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 79ee139ba95c5a45b6bb5a8f23971b13363.signed.pdf
Mô tả ---