Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Bùi Anh Thái)
Số hiệu 375/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/02/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 8a6790059136fe624717eb1aab94bba2375.signed.pdf
Mô tả ---