Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Phùng Nguyệt ánh)
Số hiệu 385 /QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/02/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 936d71e6639d6916ab193581695b24a6385.signed.pdf
Mô tả ---