Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Danh sách cơ sở đánh giá duy trì đáp ứng GPP năm 2023
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 7142add716ec9654e91529f875eb5d50DANH_20DANH_20SACH_20CO_20SO_20DANH_20GIA_20DUY_20DUY_20DAP_20UNG_20GPP_20N_C4_82M_202023.pdf
Mô tả ---