Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (22 cơ sở tiêm chủng thuộc TTYT huyện Chi Lăng)
Số hiệu 104/TB-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---