Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Thông báo Cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
Số hiệu 147/TB-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 48f1b2a04a9be7c08533bf1f8df7bb9853._20_2817.8.2023_29TB_20co_20so_20du_20dieu_20kien_20ccap_20dich_20vu_20diet_20con_20trung_20_28TTYT_20huyen_20Bac_20Son_29.pdf
Mô tả ---