Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
Tôi muốn xin xác nhận thời gian thực hành tại bệnh viện ngoài tỉnh Lạng Sơn
Nội dung:
Hiện tại tôi đã có văn bằng bác sĩ y khoa. Hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn nhưng Tôi muốn thực hành tại bệnh viện Đại học Y Dược Thái Nguyên. Sau khi đủ thời gian và được xác nhận thời gian thực hành tôi có thể nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ y khoa tại Lạng Sơn được không?
Người gửi: Lâm Hùng Khoa
Địa chỉ: 34 Thác Trà - Tỉnh Lạng Sơn - Thành phố Lạng Sơn - Phường Chi Lăng
Trả lời:
  • Đối với thủ tục cấp mới Giấy phép hành nghề, tại Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh không có quy định về việc thực hành để cấp Giấy phép hành nghề tại địa phương nào thì phải nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép hành nghề tại địa phương đó.

    Do đó, trường hợp bạn thực hành để cấp Giấy phép hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh Thái Nguyên, bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị Giấy phép hành nghề tại tỉnh Lạng Sơn.

              Trên đây là phúc đáp câu hỏi của Công dân trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế.

    Trân trọng!

    12/06/2024  |  Sở Y tế đã phản hồi