Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
đổi Chứng chỉ hành nghề
Nội dung:
xin hỏi SYT Lạng Sơn, nếu tôi được cấp CCHN/ GPHN ở tỉnh khác không phải tại Lạng Sơn nhưng nay tôi đang được quản lý hành nghề bởi SYT Lạng Sơn. Vậy tôi xin hỏi việc xin cấp đổi sang GPHN tôi có thể được thực hiện ở Sở y tế Lạng Sơn không? xin SYT Lạng Sơn giải đáp
Người gửi: Hoàng Hải Nam
Địa chỉ: 35 Đồng Tân - Tỉnh Lạng Sơn - Huyện Hữu Lũng - Xã Đồng Tân
Trả lời:
 • Sau khi xem xét câu hỏi của công dân, Sở Y tế có kiến như sau:

  Trường hợp công dân được được cấp Chứng chỉ hành nghề muốn chuyển đổi thành giấy phép hành nghề:

  Hiện nay, chứng chỉ hành nghề chưa được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

  Tại khoản 8 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, quy định:

  Điều 143. Quy định chuyển tiếp đối với việc thực hành, chứng chỉ hành nghề và chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đã được cấp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12

  8. Trong giai đoạn hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề chưa được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 gửi về cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề.”

  Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 của công dân gửi về cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề để được giải quyết.

  06/06/2024  |  Sở Y tế đã phản hồi