Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
bổ sung phạm vi hoạt động khám chữa bệnh trên giấy phép hành nghề
Nội dung:
e xin hỏi e được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh phạm vi hoạt động Y khoa ngày 31/5/2024 đến tháng 7/2024 e đăng ký học lớp đào tạo chứng chỉ chuyên khoa răng hàm cơ bản 9 tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên sau đó thực hành thêm 9 tháng tại trung tâm y tế huyện tổng là 18 tháng e có được cấp bổ phạm vi hoạt động khám chữa bệnh răng hàm mặt trên giấy phép hoạt động khám chữa bệnh k ạ e xin cảm ơn
Người gửi: Hoàng Đình Lếch
Địa chỉ: Minh Đán - Tỉnh Lạng Sơn - Huyện Bắc Sơn - Xã Hưng Vũ
Trả lời:
 • Sau khi xem xét câu hỏi của công dân, Sở Y tế có kiến như sau:

            Công dân thuộc trường hợp: “Đã được cấp giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024, trong phạm vi hành nghề chưa có chuyên khoa và đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa vào phạm vi hành nghề”

            Đối với trường hợp của công dân, đến trước thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề với các chức danh bác sỹ, công dân đủ điều kiện bổ sung thêm chuyên khoa Răng Hàm Mặt vào phạm vi hành nghề nếu đáp ứng điều kiện như sau:

            - Có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

            - Đã hoàn thành quá trình thực hành chuyên khoa Răng Hàm Mặt đến khi tổng thời gian đào tạo chuyên khoa cơ bản và thời gian thực hành đủ 18 tháng (xác định theo thời điểm bắt đầu đào tạo chuyên khoa cơ bản).

            Trong quá trình nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh phạm vi hoạt động, công dân lưu ý quy định tại khoản 6 Điều 125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP như sau:

  Điều 125. Quy trình cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

  6. Trường hợp người được cấp chứng chỉ chuyên khoa cơ bản theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này nhưng không nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề trong vòng 24 tháng kể từ ngày hoàn thành thực hành theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì phải thực hành lại về chuyên khoa đó đủ thời gian theo quy định tại Điều 129 Nghị định này trước khi nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề.”

            Trên đây là phúc đáp câu hỏi của Công dân trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế.

  Trân trọng!

   

  05/06/2024  |  Sở Y tế đã phản hồi