Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
Thời gian trên giấy xác nhận thực hành có hạn không?
Nội dung:
Em tốt nghiệp y sĩ năm 2022 sau đó đi thực tập từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023 đủ 12 tháng. Hét tháng 12/2023 sở y tế đã dừng tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ công đến tháng 5/2024 mới tiếp tục nhận lại, nhưng tại thời điểm hiện tại em vì lý do cá nhân chưa làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề ngay được. Vậy xin hỏi sở y tế em có bị quá thời gian thực hành hay không? Thời gian trên giấy xác nhận thực hành có giới hạn (hết hạn) không?
Người gửi: Hoàng Mai Anh
Địa chỉ: Số 15 - Tỉnh Lạng Sơn - Huyện Chi Lăng - Xã Nhân Lý
Trả lời:
  • Sau khi xem xét câu hỏi của công dân, Sở Y tế trả lời như sau:

    Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản pháp luật liên quan đến việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; theo đó, không có quy định về thời hạn của Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành.

    Trân trọng!

    16/05/2024  |  Sở Y tế đã phản hồi