Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề
Nội dung:
Em là là bsĩ yhct đã có Cchn, hiện đang theo học khoá định hướng chuyên khoa phcn 9 tháng tại đại học y Thái Nguyên. Cho em hỏi liệu học xong em có đc bổ sung PV hành nghề ko ạ?
Người gửi: Bùi Thị Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 2 khu 3b - Tỉnh Lạng Sơn - Huyện Bắc Sơn - Thị Trấn Bắc Sơn
Trả lời:
 • Sau khi xem xét câu hỏi của công dân, Sở Y tế trả lời như sau:

  Trường hợp của công dân thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 135 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: “b) Đã được cấp giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024, trong phạm vi hành nghề đã có chuyên khoa nhưng đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa khác so với chuyên khoa đã được cấp trong phạm vi hành nghề”.

  Tại khoản 5 Điều 128 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, quy định như sau:

  “5. Trường hợp người hành nghề có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản nếu muốn điều chỉnh phạm vi hành nghề theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 135 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  a) Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản có thời điểm bắt đầu đào tạo sau ngày được cấp giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề;

  b) Phải hoàn thành việc thực hành chuyên khoa tương ứng với chuyên khoa đã được đào tạo ghi trên chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản để làm căn cứ điều chỉnh giấy phép hành nghề. Tổng thời gian học chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản và thời gian thực hành tối thiểu là 18 tháng.”

  Tại câu hỏi của công dân không cung cấp thông tin đầy đủ tên Chứng chỉ định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng, thời điểm bắt đầu đào tạo và thời điểm có chứng chỉ hành nghề của công dân. Do đó, Sở Y tế không đủ thông tin để xác định công dân có đủ điều kiện để điều chỉnh Giấy phép hành nghề hay không.

  Sở Y tế đề nghị công dân tìm hiểu thêm các quy định về Cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024, trong phạm vi hành nghề đã có chuyên khoa nhưng đề nghị bổ sung thêm chuyên khoa khác so với chuyên khoa đã được cấp trong phạm vi hành nghề quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y – Dược, Sở Y tế, số điện thoại: 02053.815.962 để được hướng dẫn.

  Trân trọng!

  14/05/2024  |  Sở Y tế đã phản hồi