Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
Xin phép cho em hỏi sở y tế đã tiếp nhận hồ sơ làm giấy phép hành nghề y chưa ạ,em đã thực hành xong 18 tháng tại bệnh viện,và thủ tục hồ sơ cần những gì
Nội dung:
Mong được tiếp nhận hồ sơ giấy phép hành nghề sớm
Người gửi: Vũ huy hoàng
Địa chỉ: Ngọc thành - Tỉnh Lạng Sơn - Huyện Hữu Lũng - Xã Đồng Tân
Trả lời:
  • - Hiện nay Sở Y tế đã tiếp nhận hồ sơ theo Thông báo số 96/TB-SYT ngày 26/4/2024 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về tiếp nhận thủ tục hành chính quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

    - Thủ tục tiếp nhận tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 
    - Thông báo đính kèm: 96.pdf

    24/04/2024  |  Sở Y tế đã phản hồi