Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
Em bắt đầu thực hành 18 tháng tại BVĐK tỉnh từ 5/10/2022, đã được xác nhận 18 tháng thực hành, em cần chuẩn bị giấy tờ gì để nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề?
Nội dung:
Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề
Người gửi: Hà
Địa chỉ: 15/620 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn - Thành phố Lạng Sơn - Phường Đông Kinh
Trả lời:
  • Sau khi xem xét câu hỏi của công dân, Sở Y tế trả lời như sau:

    Do câu hỏi của công dân không nêu rõ là Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hay hành nghề dược. Hai nội dung trên yêu cầu 2 thành phần hồ sơ khác nhau. Do vậy, để được hướng dẫn cụ thể về thành phần Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp với nhu cầu của công dân, đề nghị công dân liên hệ về Phòng Nghiệp vụ Y – Dược, Sở Y tế, số điện thoại: 02053.815.962.

     

    09/04/2024  |  Sở Y tế đã phản hồi