Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Câu hỏi:
Khi nào sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề y
Nội dung:
Khi nào sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề y
Người gửi: Hùng
Địa chỉ: Văn thụ - Tỉnh Lạng Sơn - Huyện Bắc Sơn - Thị Trấn Bắc Sơn
Trả lời:
  • Sở Y tế đang xây dựng hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh theo Luật khám chữa bệnh năm 2023. Sở Y tế sẽ tiếp nhận hồ sơ ngay sau khi có quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh.

    Phòng Nghiệp vụ Y - Dược

    18/03/2024  |  Sở Y tế đã phản hồi