Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Tham gia góp ý dự thảo định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Số hiệu 1760/SYT-KHTC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---