Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Số hiệu 337/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---