Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Linh Thị Thanh)
Số hiệu 228/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/01/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm dbbc02a316146e6a09568f5dd8da8ae6228.signed.pdf
Mô tả ---