Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Kết thúc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra
Số hiệu 334/SYT-TT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---