Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Phạm Văn Duy)
Số hiệu 227/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 24/01/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm fa482333ef82781622d12e5d07e125e2227.signed.pdf
Mô tả ---