Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản QĐ v/v thu hồi Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược (Trần Thị Huyền Trang)
Số hiệu 248/QĐ-SYT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/01/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 50cf6a0af31b67c99773c69d114efe3b248.signed.pdf
Mô tả ---