Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Y tế

Tiêu đề văn bản Danh sách cơ sở đáp ứng GDP
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/10/2018
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm a052d17526faa2d536826330fccc9ac5Danh_20sach_20co_20so_20dap_20ung_20GDP.pdf
Mô tả ---