Nhảy đến nội dung

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Y Tế on 19 January 2018

Thông tin liên hệ:  Ths Trần Hoàng Lộc - Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3812258 - Fax: 025.3812456 - Địa chỉ email: thloc@langson.gov.vn