Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Y Tế on 19 January 2018

Thông tin liên hệ:  Ths Trần Hoàng Lộc - Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3812258 - Fax: 025.3812456 - Địa chỉ email: thloc@langson.gov.vn