Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
30-10-2023 Thông báo đáp ứng bảo quản thuốc
30-10-2023 Thông báo đáp ứng bảo quản tốt vacxin
12-06-2023 Thông báo đáp ứng bảo quản tốt thuốc, nguyên liệu làm thuốc
17/TNC CENTER 06-06-2023 Thông báo đáp ứng thực hành bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
01-06-2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc (Phòng khám Đa khoa Phú Lộc)
31/TB-KSBT 16-05-2023 Đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (CDC)
05/PKĐKTNCCENTER 08-05-2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (Phòng khám đa khoa TNC Center)
06.4.2023.TB-PKPL 25-04-2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
09/TB-PKĐK 25-04-2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc tại kho thuốc Phòng khám Đa khoa quốc tế Hưng Thịnh
45/TB-TTYT 24-04-2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc tại các kho thuộc TTYT Bắc Sơn
04-04-2023 Thông báo cơ sở đáp ứng tốt bảo quản vacxin - PKĐK Quốc tế Ngọc Lan
76/TB-PKĐKTTLSCS2 18-11-2022 THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG BẢO QUẢN THUỐC TẠI PKĐK TRUNG TÂM LẠNG SƠN CƠ SỞ 2
86/PKĐKTTLS 18-11-2022 THÔNG BÁO CƠ SỞ ĐÁP ỨNG BẢO QUẢN THUỐC TẠI PKĐKTTLS
56/TB-TTYT 25-10-2022 THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG BẢO QUẢN TỐT VACXIN-TTYT VĂN QUAN
461/TB-BV 16-09-2022 THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC TẠI KHO THUỘC BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
131/PK 17-11-2021 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản Thuốc và vắc xin của Phòng khám đa khoa Trường Sinh – Hà Nội – Lạng Sơn
96/TB-TTYT 12-10-2021 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc của TTYT huyện Bắc Sơn (kho tổng)
97/TB-TTYT 12-10-2021 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc của Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn (kho lẻ)
47/TB-TTYT 27-08-2021 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT huyện Chi Lăng
43/TB-TTYT 23-08-2021 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc của Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng
75/TTYT-TBYT 30-07-2021 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn
527/QĐ-QLD 10-08-2018 rút giấy phép lưu hành
1128/SYT-NVD 25-07-2018 Test