Skip to main content
Tham gia Bảo hiểm Y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng
NHung la thu

Những lá thư ấm lòng người thầy thuốc

Những lá thư cảm ơn được viết trong phòng bệnh, có những lá thư viết tay nắn nót, cũng có nhiều lá thư được viết vội… Mỗi lá thư là một câu chuyện cảm động, chứa đựng tình cảm, thể hiện sự biết ơn, cảm kích mà người bệnh và người nhà người bệnh dành cho các thầy thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

Chi cuc Dan so tap huan

Chi cục Dân số - KHHGĐ tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng truyền thông vận động cộng đồng

Trong năm 2023, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Lạng Sơn tổ chức được 11 lớp tập huấn cho 950 học viên để cập nhật kiến thức, kỹ năng truyền thông vận động tại cộng đồng trong thực hiện các dịch vụ KHHGĐ cho đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên Y tế thôn bản các huyện và thành phố,  thuộc chương

Subscribe to Thông tin tổng hợp