Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
14 /QĐ-SYT 09-01-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
26/SYT-QLHN 08-01-2020 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Xứ Lạng)
07 /QĐ-SYT 06-01-2020 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc)
07 /SYT-QLHN 03-01-2020 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Phú Lộc)
03/SYT-QLHN 02-01-2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trung tâm Lạng Sơn)
2149/SYT-QLHN 31-12-2019 V/v điều chỉnh, bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
2148/SYT-QLHN 31-12-2019 V/v điều chỉnh, bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lạng Sơn)
2132/SYT-QLHN 27-12-2019 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
3390/QĐ-SYT 27-12-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 13 năm 2019
2131/SYT-QLHN 27-12-2019 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lộc Bình)
3378/QĐ-SYT 25-12-2019 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS_Cầm Bá Ký)
3375/QĐ-SYT 25-12-2019 QĐ v/v thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (BS. Cầm Bá Ký)
2049/SYT-QLHN 18-12-2019 V/v bổ sung nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PKĐK Phai Vệ)
1963/SYT-QLHN 29-11-2019 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lộc Bình)
3079/QĐ-SYT 29-11-2019 QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 12 năm 2019
3028/QĐ-SYT 27-11-2019 QĐ v/v cấp lại giấy phép hoạt động do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1936/SYT-QLHN 26-11-2019 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK TT Lạng Sơn)
3006/QĐ-SYT 26-11-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại giấy phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đợt 09 năm 2019
1932/SYT-QLHN 26-11-2019 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
1937/SYT-QLHN 26-11-2019 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Phú Lộc)
2963 /QĐ-SYT 22-11-2019 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PK Nội_BS lăng Văn Tiến_Chi Lăng )
1908/SYT-QLHN 21-11-2019 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
1907/SYT-QLHN 21-11-2019 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
1909 /SYT-QLHN 21-11-2019 V/v điều chỉnh nhân lực tham gia khám bệnh, chữa bệnh (PK RHM_BS Lan)
2959 /QĐ-SYT 21-11-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 11 năm 2019
2951/QĐ-SYT 20-11-2019 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám đa khoa 103_Lộc Bình)
2857/QĐ-SYT 14-11-2019 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa khu vực
1830 /SYT-QLHN 11-11-2019 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Phú Lộc)
1788/SYT-QLHN 04-11-2019 V/v điều chỉnh và bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Quốc tế Ngọc Lan)
1776 /SYT-QLHN 01-11-2019 V/v điều chỉnh thời gian của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
230/KL-SYT 24-10-2019 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tại TTYT huyện Đình Lập năm 2019
2718/QĐ-SYT 21-10-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 10 năm 2019
1651/SYT-QLHN 15-10-2019 V/v điều chỉnh người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
1652/SYT-QLHN 15-10-2019 V/v điều chỉnh người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
1654/SYT-QLHN 15-10-2019 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng chẩn trị YHCT_YS. Sơn)
2567/QĐ-SYT 10-10-2019 QĐ v/v cấp giấy phép và bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đợt 08 năm 2019
1600/SYT-QLHN 07-10-2019 V/v bổ sung nhân lực tham gia khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
2548/QĐ-SYT 04-10-2019 QĐ v/v cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn đối với Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng
2531/QĐ-SYT 30-09-2019 QĐ v/v cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi tên đối với Phòng Xét nghiệm thuộc khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng (thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn)
2530/QĐ-SYT 30-09-2019 QĐ v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Tâm Đức_Bắc Sơn)
1560/SYT-QLHN 30-09-2019 V/v bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Lộc Bình)
1546/SYT-QLHN 27-09-2019 V/v Điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bắc Sơn)
1509/SYT-QLHN 20-09-2019 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Cơ sở dịch vụ Y tế_Đặng Thị Thu Hằng)
2457/QĐ-SYT 20-09-2019 Q/Đ vv cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 09 năm 2019
2404/QĐ-SYT 18-09-2019 QĐ v/v điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Đặng Thị Thu Hằng)
1439/SYT-QLHN 11-09-2019 V/v bổ sung nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (Cơ sở dịch vụ y tế)
1408/SYT-QLHN 03-09-2019 V/v Điều chỉnh nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PKĐK Phai Vệ)
1350/SYT-QLHN 23-08-2019 V/v bổ sung nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PKĐK Phai Vệ)
1332 /SYT-QLHN 22-08-2019 V/v bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bắc Sơn)
2133 /QĐ-SYT 21-08-2019 QĐ v/v cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 08 năm 2019
2132/QĐ-SYT 21-08-2019 QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đợt 07 năm 2019
1296/SYT-QLHN 16-08-2019 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
2091/QĐ-SYT 13-08-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đợt 06 năm 2019
1257/SYT-QLHN 09-08-2019 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
162/TTYT-TCHC 05-08-2019 Danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn tại TTYT huyện Hữu Lũng
1199/SYT-QLHN 30-07-2019 V/v điều chỉnh nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bắc Sơn)
1191/SYT-QLHN 29-07-2019 V/v điều chỉnh nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PKĐK Phai Vệ)
1172 /SYT-QLHN 24-07-2019 V/v điều chỉnh nhân sự và thời gian làm việc của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trung tâm))
1139/SYT-QLHN 19-07-2019 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
1774/QĐ-SYT 19-07-2019 QĐ v/v thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Thị Ngọc Ánh)
1141/SYT-QLHN 19-07-2019 V/v điều chỉnh nhân sự khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bắc Sơn)
1140/SYT-QLHN 19-07-2019 V/v điều chỉnh nhân sự khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trung tâm Lạng Sơn)
1737/QĐ-SYT 17-07-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh đợt 07 năm 2019
1112/SYT-QLHN 16-07-2019 V/v điều chỉnh nhân lực tham gia khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
1712 /QĐ-SYT 12-07-2019 Q/Đ vv cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám Đa khoa (Trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn)
1077/SYT-QLHN 10-07-2019 V/v bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Bắc Sơn)
553/BVĐK-TCCB 10-07-2019 Danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Đăng lần 2)
1046/SYT-QLHN 04-07-2019 V/v bổ sung nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
1045/SYT-QLHN 04-07-2019 V/v điều chỉnh nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PKĐK 128 A Phai Vệ)
1672 /QĐ-SYT 03-07-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đợt 05 năm 2019
102/CV-TTYT 01-07-2019 danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Văn Lãng
1000/SYT-QLHN 27-06-2019 V/v điều chỉnh nhân sự khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Hà Nội Medic)
971/SYT-QLHN 21-06-2019 V/v bổ sung nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
373/ĐK-TTYT 19-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Đình Lập
131/TTYT-TCHC 19-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng
928/SYT-QLHN 17-06-2019 V/v điều chỉnh nhân lực tham gia khám, chữa bệnh (PKĐK Minh Tuyết)
1592 /QĐ-SYT 17-06-2019 QĐ v/v cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Đợt 06 năm 2019
926 /SYT-QLHN 17-06-2019 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trường Sinh)
204/BC-BV 14-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng
902 /SYT-QLHN 12-06-2019 V/v bổ sung nhân lực của phòng khám (PKĐK Chi Lăng)
899 /SYT-QLHN 12-06-2019 V/v điều chỉnh thời gian làm việc của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
1478/QĐ-SYT 12-06-2019 QĐ v/v đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Phú Lộc_ PK Răng hàm mặt)
897/SYT-QLHN 12-06-2019 V/v điều chỉnh nhân lực của phòng khám (PKĐK Phú Lộc)
06/BX 10-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh xá QDY 50
10-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Văn Quan
145/TTYT-TCHC 10-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Bắc Sơn
82a/CV-YT 10-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc
89/CV-TTYT 09-06-2019 Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Tràng Định
129/CV-TTYT 07-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng
68/BC-BV 07-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn
58/BVP-TCHC 07-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phổi Lạng sơn
160/TTYT-TCHC 07-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Huyện Lộc Bình
74/BC-TTYT 06-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm y tế Bình Gia
17/BC-BX 06-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh xá Công an tỉnh Lạng Sơn
883/TND-TCHC 05-06-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y tế Công ty than Na Dương - VVMI
858/SYT-QLHN 04-06-2019 V/v bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Trung tâm Lạng Sơn)
857 /SYT-QLHN 04-06-2019 V/v điều chỉnh nhân lực tham gia khám bệnh, chữa bệnh (PK Hà Nội MEDIC)
34/BC-GDYK 31-05-2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm giám định y khoa
846 /SYT-QLHN 31-05-2019 V/v điều chỉnh danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (PKĐK Xứ Lạng)
682/DLTWW-CĐT 31-05-2019 Khám, tư vấn miễn phí cho bệnh nhân Bạch biến