Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

1312 nguoi liên quan đến dịch tai Hải Dương – Quảng Ninh - Hà Nội được quản lý y tế

Tính đến 15 giờ ngày 02/02/2020, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành rà soát và đưa vào quản lý y tế 1.312 người liên quan đến các ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh và Hà Nội, trong đó có 10 người thuộc đối tượng F1, 204 người thuộc đối tượng F2 và 1.098 người thuộc đối tượng F3.

 

 

 

 

Cũng tính đến thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện lấy 232 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 1, trong đó 193 mẫu đã có kết quả âm tính, 39 mẫu đang trong thời gian chờ kết quả. Trong tổng số 5 mẫu bệnh phẩm lấy xét nghiệm lần 2 thì cả 5 mẫu đều đã có kết quả âm tính.

 

Riêng đối với 10 trường hợp F1 tại tỉnh Lạng Sơn (09 người liên quan đến ổ dịch tại Quảng Ninh, 01 người liên quan đến ổ dịch tại Hà Nội) đã có 02 mẫu bệnh phẩm lấy lần 2 có kết quả âm tính và 02 mẫu bệnh phẩm lấy lần 1 đang trong thời gian chờ kết quả.

 

Minh Mạnh – TT KSBT