Quyết định s18/2012/QĐ-UBND  ngày 20 tháng 7  năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu một phần Viện phí trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia khám bệnh, chữa bệnh  Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn