Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày 11/7/2017, Sở Y tế đã có Công văn số 883/SYT-KHTC chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 .

(Công văn số 883/SYT-KHTC và biểu tổng hợp được gửi kèm qua eOffice)