Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
'

Tăng cường hiện đại hóa hành chính

Nhằm tăng cường đây mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2022, Sở Y tế Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch khắc phục chỉ số cải cách hành chính chưa đạt điểm hoặc thấp điểm năm 2021. Qua đó tiếp tục phát huy và duy trình những thành tích đã đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, từng bước cải thiện những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong năm 2022.

'

Tìm hiểu về bệnh tan máu bẩm sinh

Bệnh tan máu bẩm sinh hay còn gọi là Thalassemia đến nay chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn, khi đã mắc bệnh ở thể trung bình hoặc thể nặng cần truyền máu định kỳ và sử dụng thuốc suốt đời, ảnh hưởng đến đến kinh tế, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng như gia đình người bệnh.

""

Tăng cường cải cách hành chính trong năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Sở Y tế đã chủ động xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022 trong toàn ngành y tế nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, trong đó tập trung đến nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao

""

Nhìn lại công tác cải cách hành chính năm 2021

Công tác cải cách hành chính trong năm 2021 tiếp tục được Sở Y tế Lạng Sơn quan tâm chú trọng thực hiện từ đầu năm, coi đó là một trong những nội dung công tác xuyên suốt trong năm, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các đơn vị trong toàn ngành, thực hiện thắng lợi sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

""

8 giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, Tạp chí Tuyên giáo đã đưa ra 8 giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cụ thể như sau:

""

Tăng cường phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Dịch bệnh COVID-19 đang có những ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có công tác phòng chống HIV/AIDS. Chính bởi vậy, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2021 được tổ chức thực hiện với chủ đề “Tăng cường phòng chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch COVID-19”

""

Tăng cường hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Bước vào năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên số lượng hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế qua dịch vụ công trực tuyến có xu hướng tăng so với năm 2020.

Subscribe to Tư vấn sức khỏe và tài liệu tham khảo